باشگاه صنایع گیتی پسند اصفهان، باشگاه فرهنگی ورزشی گیتی پسند نماینده اصفهان در مسابقات لیگ دوومیدانی جانبازان و معلولین خواهد بود.  با موافقت باشگاه فرهنگی ورزشی گیتی پسنداصفهان مبنی بر تحت پوشش قرار دادن …

دوره کلاس مربیگری وداوری درجه ۳ ویژه بانوان

هیئت دوومیدانی شهرستان کاشان در نظرداردیک دوره کلاس مربیگری وداوری درجه ۳ ویژه بانوان برگزار نمایند.علاقمندان می توانند جهت ثبت نام حداکثر تاتاریخ ۱۳۹۰/۶/۱۵ به ۱.اموربانوان تربیت بدنی شهرستان کاشان ۲.کارشناس تربیت بدنی آموزشگاه …


مشترک ما شوید!

logo-samandehi