هادی سپهرزاد به دلیل مصدومیت از دور مسابقات کنار کشید

هادی سپهرزاد دارنده مدال طلای دهگانه آسیا به دلیل مسمومیت شدید از دور مسابقات این ماده کنار کشید. سپهرزاد دارنده مدال طلای مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا در سال جاری، در اولین تجربه حضورش در …

رییس هیات دو و میدانی استان کرمانشاه گفت: دویدن افراد عادی بدون آموزش قبلی می تواند مشکل ساز باشد. جهانگیر آقایی کرمانشاه، اظهار داشت: دویدن حتی برای افراد عادی فرمول خاصی داشته و نیازمند …