همه ی نوشته ها در: دانلود

دانلود فیلم آموزشی یوگا برای دوندگان

یوگا ورزشی جسمی و روانی (فکری) می‌باشد که در شبه قارهٔ هند و توسط هندوه به وجود آمده‌است. ریشه یابی دقیق این ورزش که توسط چه شخصی و دقیقآ چگونه بوجود آمده کمابیش ناممکن است. چرا که تاریخ شکل گیری یوگا …

دانلود مسابقه فینال ۱۱۰ متر با مانع قهرمانی جهان مسکو

دانلود فیلم مسابقه فینال ۱۱۰ متر بامانع آقایان که با با قهرمانی دیوید الیور به پایان رسید. دیوید الیور پس از چند سال رقابت با ربالس و ریچارد و بسیاری دیگر از مانع کارهای …مشترک ما شوید!

logo-samandehi