طراحی سایت و گرافیکمطالب مرتبط:

فارس فاتح دووميداني قهرماني جوانان کشور (بانوان)

مسابقات دوومیدانی قهرمانی جوانان کشور (زنان) صبح امروز (جمعه) با قهرمانی تیم فارس در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران، به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی، این مسابقات از صبح دیروز (پنجشنبه) آغاز شد و امروز با معرفی تیم های برتر به پایان رسید.

در این رقابت ها تیم فارس با ۸۴ امتیاز قهرمان، تیم تهران الف با ۷۱ امتیاز دوم شد و تیم خراسان رضوی با ۴۸ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.

دوومیدانی کاران صبح امروز در مواد پرتاب دیسک، پرتاب چکش، پرش سه گام، پرش ارتفاع، ۲۰۰، ۸۰۰، ۴۰۰ مانع، سه هزار مانع و پنج هزار متر با یکدیگر به رقابت پرداختند.

دوومیدانی جوانان (بانوان)

نتایج روز نخست در دو نوبت صبح و عصر:

·         ۱۰۰۰۰ متر:

۱-      زینب احدی از همدان با زمان ۴۵ دقیقه و ۳۱ ثانیه و ۹ صدم ثانیه.

۲-      آناهیتا سلطانی از البرز با زمان ۴۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه و ۲ صدم ثانیه.

۳-      زهرا عابدی از فارس با زمان ۴۸ دقیقه و ۵۳ ثانیه و ۴ صدم ثانیه.

·         پرش طول:

۱-      مهدیه زعیمی از تهران الف، ۵ متر و ۳۲ سانتی متر.

۲-      خدیجه زارع از گلستان، ۵ متر و ۹ سانتی متر.

۳-      زهره میری از فارس، ۵ متر و ۵ سانتی متر.

·         پرتاب وزنه:

۱-      فاطمه خیاطی از همدان،  ۱۲ متر و ۶۱ سانتی متر.

۲-      خدیجه زارع از گلستان، ۱۲ متر و ۴۰ سانتی متر.

۳-      ثنا دادرس از تهران الف، ۱۰ متر و ۶۱ سانتی متر.

·         ۱۵۰۰ متر:

۱-      مریم موسویان از کهگیلویه و بویر احمد، با زمان ۵ دقیقه و ۲۱ ثانیه و۵۵ صدم ثانیه.

۲-      فاطمه لطفی از تهران الف با زمان ۵ دقیقه و ۳۰ ثانیه و ۲۸ صدم ثانیه.

۳-      مریم رهبر عالم از فارس با زمان ۵ دقیقه و ۴۲ ثانیه و ۶۰ صدم ثانیه.

·         ۴۰۰ متر:

۱-      انیس چرخی از خراسان رضوی با زمان ۱ دقیقه و ۴ ثانیه و ۲۵ صدم ثاینه.

۲-      سهیلا مولایی از قم با زمان ۱ دقیقه و ۵ ثانیه و ۲۷ صدم ثانیه.

۳-      سمیرا خجسته از خراسان رضوی با زمان ۱ دقیقه و ۵ ثانیه و ۶۴ صدم ثانیه.

·         ۱۰۰ متر :

۱-      زهره میری از فارس با زمان ۱۳ ثانیه و ۵۸ صدم ثانیه .

۲-      فاطمه رئیسی از فارس با زمان ۱۳ ثانیه و ۸۵ صدم ثانیه.

۳-      مرجان حبیبی از قم با زمان ۱۴ ثانیه و ۲۰ صدم ثانیه .

·         ۱۰۰ متر با مانع:

۱-      اله سیفی از خراسان رضوی با زمان ۱۵ ثانیه و ۸۰ صدم ثانیه.

۲-      سارا ندافی از فارس با زمان ۱۶ ثانیه و  ۴۴ صدم ثانیه .

۳-      غزل ماهانی از اصفهان با زمان ۱۷ ثانیه و ۹۱ صدم ثانیه .

·         ۱۰۰*۴ متر امدادی :

۱-      فارس متشکل از ندافی، گیسوی، رئیسی و میری با زمان ۵۲ ثانیه و ۲۰ صدم ثانیه.

۲-      خراسان رضوی متشکل از چرخی، خجسته، یوسف خانیان و سیفی با زمان ۵۵ ثانیه و ۹۷ صدم ثانیه.

۳-      قم متشکل از حبیبی، تنباکویی، مظفری و مولایی با زمان ۵۷ ثانیه و ۸۰ صدم ثانیه.

·         پرتاب نیزه:

۱-      ثریا قلیچ نیازی از گلستان، ۳۱ متر و ۴۹ سانتی متر.

۲-      دنیا کهنه پوش از کردستان، ۲۸ متر و ۱۰ سانتی متر.

۳-      فاطمه پناهی از اردبیل، ۲۴ متر و ۶۳ سانتی متر.  

نتایج روز دوم (پایانی):

·         ۸۰۰ متر:

۱-      هانیه ثمری از تهران الف با زمان ۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه و ۷۷ صدم ثانیه.

۲-      مریم رهبر عالم از فارس با زمان ۲ دقیقه و ۳۲ ثانیه و ۴۷ صدم ثانیه.

۳-      سهیلا مولایی از قم با زمان ۲ دقیقه و ۳۹ ثانیه و ۴۷ صدم ثانیه.

·         ۲۰۰ متر:

۱-      فاطمه رئیسی از فارس با زمان ۲۷ ثانیه و ۲۰ صدم ثانیه.

۲-      غزل ماهانی از اصفهان با زمان ۲۹ ثانیه و ۱۴ صدم ثانیه.

۳-      مریم میر مجیدی از البرز با زمان ۲۹ ثانیه و ۹۸ صدم ثانیه.

·         پرش سه گام:

۱-      الناز گیسوی از فارس، ۱۰ متر و ۳۷ سانتی متر.

۲-      هانیه عظیم زاده از آذربایجان غربی، ۱۰ متر و ۱ سانتی متر.

۳-      معصومه یوسف خانیان از خراسان رضوی، ۹ متر و ۹۴ سانتی متر.

·         پرتاب دیسک:

۱-      فاطمه خیاطی از همدان، ۴۳ متر و ۴۹ سانتی متر.

۲-      افسانه قلی زاده از اردبیل، ۳۲ متر و ۸۰ سانتی متر.

۳-      ویدا پوربابا از اردبیل، ۳۲ متر و ۷۷ سانتی متر.

·         ۴۰۰ متر با مانع:

۱-      الهه سیفی از خراسان رضوی با زمان، ۱ دقیقه و ۵ ثانیه و ۹۲ صدم ثانیه.

۲-      سارا ندافی از فارس با زمان ۱ دقیقه و ۶ ثانیه و ۴ صدم ثانیه.

۳-      سمیرا خجسته از خراسان رضوی با زمان ۱ دقیقه و ۱۶ ثانیه و ۳۷ صدم ثانیه.

·         ۳۰۰۰ متر با مانع:

۱-      فاطمه لطفی از تهران الف با زمان ۱۳ دقیقه و ۲۷ ثانیه و ۱۱ صدم ثانیه.

۲-      پریسا سلطانی پور از اصفهان با زمان ۱۶ دقیقه و ۳۷ ثانیه و ۱۸ صدم ثانیه.

۳-      معصومه بیگدلی از قزوین با زمان ۱۷ دقیقه و ۳۳ ثانیه و ۸۱ صدم ثانیه.

·         پنج هزار متر:

۱-      مریم موسویان از کهگیلویه و بویر احمد با زمان ۲۰ دقیقه و ۳۴ ثانیه و ۸۷ صدم ثانیه.

۲-      زینب احدی از همدان با زمان ۲۱ دقیقه و ۳۳ ثانیه و ۲۳  صدم ثانیه.

۳-      زهرا عابدی از فارس با زمان ۲۲ دقیقه و ۸ ثانیه و ۵ صدم ثانیه.

·         پرتاب چکش:

۱-      پریناز پور حسنی از تهران الف، ۳۳ متر و ۲۲ سانتی متر.

۲-      فاطمه غفوری ازقزوین، ۲۶ متر و ۴۵ سانتی متر.

۳-      فاطمه امانی از چهارمحال و بختیاری، ۱۷ متر و ۴۷ سانتی متر.

·         پرش ارتفاع:

۱-      مهدیه زعیمی از تهران الف، ۱ متر و ۵۸ سانتی متر.

۲-      ثریا قلیچ نیازی از گلستان، ۱ متر و ۵۲ سانتی متر.

۳-      زهرا حکمی از چهارمحال و بختیاری، ۱ متر و ۴۹ سانتی متر.

·          ۴۰۰*۴ امدادی:

۱-      تهران الف متشکل از ثمری، طاهری، گشوادی و لطفی با زمان ۴ دقیقه و ۵۳ ثانیه و ۸۵ صدم ثانیه.

۲-      چهار محال و بختیاری متشکل از حکمی، مولایی، ترکی و امانی با زمان ۶ دقیقه و ۵۹ صدم ثانیه.

۳-      قزوین متشکل از بیگدلی، جعفری، کشاورز و جمالی با زمان ۶ دقیقه و ۷۵ صدم ثانیه.

برچسب ها

0 دیدگاه در “فارس فاتح دوومیدانی قهرمانی جوانان کشور (بانوان)”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *مشترک ما شوید!

logo-samandehi