طراحی سایت و گرافیکمطالب مرتبط:

نتایج کامل مسابقات دوومیدانی داخل سالن آسیا

نتایج کامل روز نخست این رقابت ها به شرح زیر است :
* دو ۶۰ متر :
۱- ساموئل فرانسیس از قطر ۶:۶۱ ثانیه
۲- فمی سیون اوگونودی از قطر۶:۶۲
۳- رضا قاسمی از ایران ۶:۶۸
قاسمی در دور مقدماتی در زیر گروه سه با زمان ۶:۷۲ ثانیه اول شد و در مجموع در رده سوم این دور قرار گرفت.

* هفتگانه :
عبدالجلیل توماج در دو ۶۰ متر در گروه یک با زمان ۷:۲۱ ثانیه دوم شد و هادی سپهرزاد نیز در گروه دو با ۷:۱۷ ثانیه دوم شد.در پرش طول عبدالجلیل توماج با ۶.۸۱ متر چهارم شد.هادی سپهرزاد با ۶.۳۹ در رده هشتم جای گرفت.در ماده پرتاب وزنه سپهرزاد با ۱۵.۷۶ متر دوم شد و توماج با ۱۲.۷۳ متر در رده پنجم جای گرفت.در پرش ارتفاع نیز توماج با ۱.۹۶ متر سوم شد و سپهرزاد با ۱.۹۶ متر در رده ششم قرار گرفت.
در پایان روز نخست هفتگانه مردان پس از ۴ ماده دیمیتری کارپوف از قزاقستان با ۳۲۴۶ امتیاز در صدر قرار گرفت و سپهرزاد با ۳۰۹۹ امتیاز در رده سوم و توماج با ۲۹۹۶ امتیاز در رده پنجم جای گرفتند.

* دو ۶۰ متر زنان :
۱- تائو یوجیا از چین ۷:۳۶ ثانیه
۲- اولگا سافرونووا از قزاقستان ۷:۴۱
۳- مریم طوسی از ایران ۷:۵۰
مریم طوسی پیش از این در دور مقدماتی در زیر گروه دو با زمان ۷:۴۷ ثانیه دوم شد و در مجموع به عنوان نفر سوم صعود کرد.

* دو ۴۰۰ متر زنان :
۱- مریم طوسی از ایران ۵۴:۲۴ ثانیه
۲- یولیا رحمانووا از قزاقستان ۵۴:۳۷
۳- اولگا آندریووا از قزاقستان ۵۵:۷۴
مریم طوسی در دور مقدماتی با زمان ۵۵:۳۵ ثانیه در زیر گروه یک دوم شد و در مجموع دور مقدماتی در جای دوم قرار گرفت.

* دو ۶۰ متر بامانع :
۱- عبدالعزیر المندیل از کویت ۷:۸۰ ثانیه
۲- یعقوب الیوها از کویت ۷:۹۰
۳- هائو هوانگ از چین ۷:۹۰
در دور مقدماتی میلاد سیار در زیر گروه سه با زمان ۸:۳۵ ثانیه در رده چهارم قرار گرفت و در مجموع با قرار گرفتن در رده ۱۱ این ماده از صعود باز ماند.

* دو ۴۰۰ متر مردان :
۱- مهدی زمانی از ایران ۴۸:۲۵ ثانیه
۲- سرگئی زایکوف از قزاقستان ۴۸:۳۷
۳- مبارک صلاح احمد از عمان ۴۸:۵۱
در دور مقدماتی مهدی زمانی با زمان ۴۸:۵۲ ثانیه در زیر گروه سه اول شد و هادی رحیمی در زیر گروه ۴ با زمان ۴۹:۰۹ ثانیه در رده دوم جای گرفت.در مجموع دور مقدماتی زمانی دوم شد و صعود کرد اما رحیمی در رده ۱۰ قرار گرفت و حذف شد.

دوومیدانی داخل سالن


* پرتاب وزنه زنان :
۱- صفیه برهانووا از ازبکستان ۱۶.۸۰ متر
۲- کا بیان از چین ۱۶.۶۰
۳- لین چیا یینگ از چین تایپه ۱۶.۵۲

* دو ۶۰ متر بامانع زنان :
۱- شوی جیائو وو از چین ۸:۰۲ ثانیه
۲- آناستاسیا پیلیپنکو از قزاقستان ۸:۲۷
۳- سون یاووی از چین ۸:۳۷

* دو ۱۵۰۰ متر زنان :
۱- مریم جمال از بحرین ۴:۱۹:۴۲ دقیقه
۲- بلایه بتلم از امارات ۴:۱۹:۸۳
۳- ویکتوریا پولیودینا از قزقیزستان ۴:۲۵:۳۶

* دو ۱۵۰۰ متر مردان :
۱- محمد القرنی از قطر ۳:۴۸:۷۹ دقیقه
۲- حمزه درویش از قطر ۳:۴۹:۵۵
۳- عمر الرشیدی از کویت ۳:۵۰:۷۹
۴- حسین کیهانی از ایران ۳:۵۰:۸۰
علی فهیمی از ایران نیز با زمان ۳:۵۵:۴۱ دقیقه ششم شد.

* پرش طول مردان :
۱- صالح الحداد از کویت ۷.۹۴ متر
۲- محمد ارزنده از ایران ۷.۸۰
۳- لی شی از چین ۷.۷۶

* پرش با نیزه مردان :
۱- چیا هان سیه از چین تایپه ۵.۱۵ متر
۲- بو ژو از چین ۵.۱۵
۳- ریو تاناکا از ژاپن ۵.۱۵

* پرش طول زنان :
۱- یورینا هیراکا از ژاپن ۶.۳۴ متر
۲- داریا رژنیچنکو از ازبکستان۶.۳۰
۳- یان فی جیانگ از چین ۶.۲۲

* در رده بندی مدالی روز اول قطر با ۵ طلا و ۳ نقره در صدر قرار گرفت و چین با ۴ طلا ۷ نقره و ۹ برنز دوم و قزاقستان با ۴ طلا ۵ نقره و ۳ برنز سوم شدند.ایران نیز با ۲ طلا یک نقره و ۲ برنز در رده هفتم در میان ۲۸ کشور شرکت کننده جای گرفت.
نتایج رسمی روز دوم هنوز روی سایت اتحادیه دوومیدانی آسیا قرار نگرفته است.

رقابت های دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا در هانگ ژو چین به پایان رسید.
به گزارش پایگاه اتحادیه دوومیدانی آسیا ، نتایج کامل و رسمی روز دوم این رقابت ها به شرح زیر است :
* دو ۸۰۰ متر مردان :
۱- مصعب بلا از قطر ۱:۵۰/۲۷ دقیقه
۲- ابراهیم الضفیری از کویت ۱:۵۰/۴۸
۳- یاسوهیرو ناکامولا از ژاپن ۱:۵۰/۸۶
* دو ۳۰۰۰ متر بامانع مردان :
۱- محمد القرنی از قطر ۸:۰۸:۶۵ دقیقه
۲- ابوبکر کمال از قطر ۸:۰۹:۴۸
۳- تاتسویا یورویزاکا از ژاپن۸:۱۱:۷۳
در این ماده حسین کیهانی از ایران نتوانست مسابقه را به پایان ببرد.
* ۴ در ۴۰۰ متر امدادی مردان :
۱- قزاقستان ۳:۱۲:۹۴ دقیقه
۲- چین ۳:۱۳:۴۳
۳- عمان ۳:۱۳:۴۹
– تیم ایران با ترکیب رضا قاسمی ، حسین کیهانی ، مهدی زمانی و هادی رحیمی و زمان ۳:۱۳:۵۵
دقیقه در میان چهار تیم حاضر چهارم شد.
* پرش ارتفاع مردان :
۱- معتزعیسی برشیم از قطر ۲.۳۶ متر
۲- مجدالدین غزال از سوریه ۲.۲۰
۳- گو وی ژانگ از چین ۲.۲۰
* پرش سه گام مردان :
۱- هایتائو فو از چین ۱۶.۲۱ متر
۲- رومن ولی اف از قزاقستان ۱۶.۱۶
۳- روسلان قربانوف از ازبکستان۱۶.۰۰
* پرتاب وزنه مردان :
۱- پراکاش سینگ کارهانا از هند ۱۹.۰۷ متر
۲- گوانگ فو وانگ از چین ۱۸.۶۴
۳- لی جون از چین ۱۸.۵۲
* هفتگانه مردان :
۱- دیمیتری کارپوف از قزاقستان ۵۷۵۲ امتیاز
۲- آکیهیتو ناکامورا از ژاپن ۵۶۹۳
۳- لئونید آندریف از ازبکستان ۵۵۶۱
در روز دوم و در ماده دو ۶۰ متر بامانع هادی سپهرزاد با ۸:۳۸ ثانیه سوم شد و عبدالجیل توماج با ۸:۴۲ ثانیه در رده ششم قرار گرفت.
در پرش با نیزه هادی سپهرزاد انصراف داد و توماج نتوانست از مانع ۴.۲۰ متر عبور کند.بدین ترتیب سپهرزاد از دور رقابت ها حذف شد.
در ماده هفتم یعنی دو ۱۰۰۰ متر توماج نیز انصراف داد و از جدول مسابقه حذف شد.
* دو ۸۰۰ متر زنان :
۱- تاتیانا یورچنکو از قزاقستان ۲:۱۴:۲۰ دقیقه
۲- کیسنیا فیض خانووا از قرقیزستان۲:۱۴:۴۷
۳- تاتیانا نروژناک از قزاقستان ۲:۱۴:۶۱
* دو ۳۰۰۰ متر زنان :
۱- مریم جمال از بحرین ۸:۴۳:۱۶ دقیقه
۲- بلایه بتلم از امارات ۸:۴۶:۵۴
۳- عالیه مهد سعید از امارات۸:۵۶:۷۸
* ۴ در ۴۰۰ متر امدادی زنان :
۱- قزاقستان ۳:۴۲:۴۵ دقیقه
۲- تایلند ۳:۴۲:۵۵
۳- چین ۳:۴۳:۸۹
* پنجگانه زنان :
۱- کینگ لینگ وانگ از چین ۴۲۴۶ امتیاز
۲- یولیا تاراسوفا از ازبکستان ۳۹۸۵
۳- ایرینا کارپوفا از قزاقستان ۳۹۵۱
سپیده توکلی در ماده دو۶۰ متر بامانع با زمان ۹:۱۰ ثانیه هفتم شد ، در پرش ارتفاع با ۱.۶۹ متر در رده سوم قرار گرفت ، در پرتاب وزنه با ۱۲.۳۵ متر سوم شد ، در پرش طول با ۵.۳۰ متر در رده هشتم جای گرفت و در ماده دو ۸۰۰ متر با زمان ۲:۲۸:۸۲ دقیقه ششم شد.در رده بندی پایانی این ماده توکلی با ۳۷۶۶ امتیاز پنجم شد.
* پرش ارتفاع زنان :
۱- اسوتلانا راژیویل از ازبکستان ۱.۹۶ متر
۲- شین جون ژنگ از چین ۱.۹۱
۳- جیان ژائو از چین ۱.۸۰
* پرش سه گام زنان :
۱- آناستاسیا یوراولوا از ازبکستان ۱۳.۶۰ متر
۲- آلکساندرا کوتیلیارووا از ازبکستان۱۳.۴۵
۳- لی شیائو هونگ از چین ۱۳.۴۳
* پرش با نیزه زنان :
۱- تومومی آبیکو از ژاپن ۴.۳۰ متر
۲- منگ کیان رن از چین ۴.۱۵
۳- هو کین شو از چین ۴.۱۵
پیش از این برای ایران مریم طوسی و مهدی زمانی در دو ۴۰۰ متر ۲ مدال طلا ، محمد ارزنده در پرش طول یک مدال نقره و رضا قاسمی و مریم طوسی در دو ۶۰ متر ۲ مدال برنز کسب کردند و میلاد سیار در دو ۶۰ متر بامانع ، هادی رحیمی در دو ۴۰۰ متر حذف شدند.در دو ۱۵۰۰ متر مردان نیز حسین کیهانی و علی فهیمی چهارم و ششم شدند.
* رده بندی مدالی نهایی :

۱- قطر ۵ طلا ۳ نقره ۱ برنز
۲- چین ۴ ۷ ۹
۳- قزاقستان۴ ۵ ۳
۴- ازبکستان۳ ۳ ۲
۵- کویت ۲ ۲ ۱
۶- ژاپن ۲ ۱ ۳
۷- ایران ۲ ۱ ۲
۸- بحرین ۲ ۰ ۰
۹- چین تایپه۱ ۰ ۱
۱۰- هند ۱ ۰ ۰
کشورهای امارات ، قرقیزستان ، تایلند ، سوریه و عمان در رده های ۱۱ تا ۱۵ مسابقات قرار گرفتند.

 

برچسب ها

0 دیدگاه در “نتایج کامل مسابقات دوومیدانی داخل سالن آسیا”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *مشترک ما شوید!

logo-samandehi