طراحی سایت و گرافیکمطالب مرتبط:

پایان روز نخست رقابت های قهرمانی باشگاهی بانوان

مسابقه دومیدانی بانوان لیگ کشور

روز نخست مسابقات قهرمانی باشگاههای بانوان با برگزار شدن ماده های مختلف به پایان رسید.

این مسابقات با حضور ۹ تیم از صبح امروز در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران آغاز شد که نتایج مواد برگزار شده به شرح زیر می باشد:

۱۰۰ متر مانع

۱-      مژگان پاکدل از تیم گلستان با زمان ۱۵ ثانیه و ۹ صدم ثانیه

۲-      الناز کمپانی از تیم فراورده های گوشتی سفیر فارس با زمان ۱۵ ثانیه و ۱۲ صدم ثانیه

۳-      جمیله سیفی از تیم ثامن الحجج با زمان ۱۵ ثانیه و ۲۸ صدم ثانیه

۴-      شهلا محمودی از تیم قزوین با زمان ۱۶ ثانیه و ۴۹ صدم ثانیه

۵-      الناز گیسوی از تیم فراورده های گوشتی سفیر فارس با زمان ۱۷ ثانیه و ۵۷ صدم ثانیه

۶-      فریده نوریان ازتیم مقاومت با زمان ۱۷ ثانیه و ۶۷ صدم ثانیه

۷-      غزال ماهانی از تیم گلستان با زمان ۱۷ ثانیه و ۹۸ صدم ثانیه

۸-      ملیکا الماسی از تیم مقاومت با زمان ۱۹ ثانیه و ۲ صدم ثانیه

 

۴۰۰ متر:

۱-      سودابه سبحانی از ثامن با زمان ۱ دقیقه و ۱ ثانیه و ۲ صدم ثانیه

۲-      زهرا بهمنی از فراورده های گوشتی سفیر فارس با زمان ۱ دقیقه و ۱ ثانیه و ۴ صدم ثانیه

۳-      عاطفه لایقی از ثامن با زمان ۱ دقیقه و۲ ثانیه و ۱۶ صدم ثانیه

۴-      الهه سیفی از گلستان با زمان ۱ دقیقه و ۳ ثانیه و ۶۷ صدم ثانیه

۵-      یاسمن قره گوزلو از ملارد با زمان ۱ دقیقه و ۴ ثانیه و ۸۲ صدم ثانیه

۶-      زهرا محمدزاده از ملارد با زمان ۱ دقیقه و ۶ ثانیه و ۵۶ صدم ثانیه

 

۳۰۰۰ متر مانع:

۱-      فهیمه کلهر از ثامن  با زمان ۱۱ دقیقه و ۴۱ ثانیه و ۲۶ صدم ثانیه

۲-      مهسا کشاورز از فراورده های گوشتی سفیر فارس با زمان ۱۲ دقیقه و ۲۰ ثانیه و ۲۹ صدم ثانیه

۳-      اناهیتا سلطانی از ثامن با زمان ۱۲ دقیقه و ۲۶ ثانیه و ۲ صدم ثانیه

۴-      فاطمه محمدی از گلستان با زمان ۱۲ دقیقه و ۲۶ ثانیه و ۶۲ صدم ثانیه

۵-      مهردخت اکبری از گلستان با زمان ۱۲ دقیقه و۵۶ ثانیه و ۲۹ صدم ثانیه

۶-      اکرم اسدی از مقاومت با زمان ۱۲ دقیقه و ۵۷ ثانیه و ۷۹ صدم ثانیه

۷-      زهرا محمدی از زنجان با زمان ۱۳ دقیقه و ۱۴ ثانیه و ۲۷ صدم ثانیه

۸-      سمیه شمس از مقاومت با زمان ۱۳ دقیقه و ۴۲ ثانیه و ۹۳ صدم ثانیه

 

پرتاب نیزه:

۱-      سحر ضیایی از مقاومت/ ۴۲.۵۹

۲-      سمیرا حاتمی راد از ثامن / ۳۳.۴۱

۳-      ماهرخ رجبی از زنجان/ ۳۱.۰۳

۴-      مهرنوش امینیان از مقاومت/ ۲۴.۹۸

۵-      زهرا قلیچ راد از گلستان/ ۲۰.۱۴

 

پرش ارتفاع:

۱-      زهرا نبی زاده از تیم فراورده های گوشتی سفیر فارس/ ۱.۷۴

۲-      مهسا کارگر از ثامن/ ۱.۷۴

۳-      مهدیه زعیمی از ملارد/۱.۶۲

۴-      سوده کمال زاده از گلستان/ ۱.۶۲

۵-      مینا حسینی از مقاومت /۱.۵۶

۶-      ساغر کمال زاده از گلستان/ ۱.۵۳

۷-      زیبا باقری از مقاومت/۱.۴۵

۸-      مهیار اسلامیان از زنجان/۱.۴۵

 

۱۰۰ متر:

۱-      مریم طوسی از ثامن الحجج با رکورد ۱۱ ثانیه و ۷۱ صدم ثانیه

۲-      فرزانه فصیحی از تیم مقاومت با رکورد ۱۲ ثانیه و ۳ صدم ثانیه

۳-      زهرا رئیسی از تیم فراورده های گوشتی سفیر فارس با رکورد ۱۲ ثانیه و ۵۰ صدم ثانیه

۴-      الهام کاکلی از مقاومت با رکورد ۱۲ ثانیه و ۶۸ صدم ثانیه

۵-      زهرا جعفر بیگلو از ملارد با زمان ۱۳ ثانیه و ۲۵ صدم ثانیه

۶-      فاطمه محمدی از مقاومت قم با زمان ۱۳ ثانیه و ۵۶ صدم ثانیه

۷-      نسرین نادعلی از قزوین با زمان ۱۳ ثانیه و ۸۱ صدم ثانیه

 

۴۰۰ متر مانع:

۱-      سمیرا آسمانی از فراورده های گوشتی سفیر فارس با زمان ۱ دقیقه و ۴ ثانیه و ۸۶ صدم ثانیه

۲-      شهلا محمودی از قزوین با زمان ۱ دقیقه و ۵ ثانیه و ۹۰ صدم ثانیه

۳-      عاطفه لایقی از ثامن الحجج با زمان ۱ دقیقه و ۸ ثانیه و ۶۵ صدم ثانیه

۴-      سارا ندافی از فراورده های گوشتی سفیر فارس با زمان ۱ دقیقه و ۱۰ ثانیه و ۳۰ صدم ثانیه

۵-      زیبا باقری از مقاومت با زمان ۱ دقیقه و ۱۹ ثانیه و ۲۷ صدم ثانیه

۶-      ملیکا الماسی از مقاومت با زمان ۱ دقیقه و ۲۲ ثانیه و ۲۳ صدم ثانیه

 

۸۰۰ متر:

۱-      هانیه ثمری از ملارد با زمان ۲ دقیقه و ۲۴ ثانیه و ۵۳ صدم ثانیه

۲-      سمیرا آسمانی از فراورده ای گوشتی سفیر فارس با زمان ۲ دقیقه و ۲۶ ثانیه و ۷۶ صدم ثانیه

۳-      زهرا ملکی از مقاومت با زمان ۲ دقیقه و ۲۸ ثانیه و ۴۱ صدم ثانیه

۴-      فاطمه عزیزی از ثامن با زمان ۲ دقیقه و ۲۸ ثانیه  و ۶۲ صدم ثانیه

۵-      فاطمه جعفری از گلستان با زمان ۲ دقیقه و ۲۸ ثانیه و ۶۶ صدم ثانیه

۶-      مریم رهبر از فراورده های گوشتی سفیر فارس با زمان ۲ دقیقه و ۳۲ ثانیه و ۸۳ صدم ثانیه

۷-      فاطمه لطفی ایمان از ملارد با زمان ۲ دقیقه و ۴۰ ثانیه و ۷۰ صدم ثانیه

۸-      زینب خرم روز از مقاومت با زمان ۲ دقیقه و ۴۴ ثانیه و ۴۳ صدم ثانیه

۹-      زهرا صیاد از کهکیلویه با زمان ۳ دقیقه و ۳۶ ثانیه و ۱۲ صدم ثانیه

 

پرش طول:

۱-      مهسا معتمدی از ثامن/۵.۷۱

۲-      فاطمه برزنونی از ثامن/ ۵.۶۰

۳-      سمانه کوهکن از گلستان/ ۵.۴۳

۴-      شهناز جعفری از مقاومت قم/ ۴.۹۱

۵-      فاطمه محمدی از مقاومت قم/۴.۷۹

۶-      الناز گیسوی از فراورده های گوشتی سفیر فارس/۴.۷۹

۷-      مهدیه زعیمی از ملارد/۴.۷۱

۸-      زهرا ممی زاده از مقاومت / ۴.۴۶

 

پرتاب دیسک:

۱-      فاطمه خیاطی از ثامن/ ۴۱.۵۷

۲-      ژاله کاردان از مقاومت/ ۳۹.۷۷

۳-      حدیثه شریفی نیا از ثامن / ۳۸.۵۷

۴-      نازنین گل احمدی از گلستان / ۳۵.۶۷

۵-      مهسا رفیعی از زنجان / ۲۰.۲۵

 

۴.۱۰۰ متر امدادی:

۱- ثامن/ ۴۹.۹۷

۲- مقاومت / ۵۱.۰۷

۳- گلستان / ۵۳.۳۸

۴- فراورده های گوشتی سفیر فارس / ۵۴.۹۲

۵-ملارد / ۵۵.۷۱

گفتنی است ادامه این رقابت ها امروز برگزار خواهد شد.

 

برچسب ها

0 دیدگاه در “پایان روز نخست رقابت های قهرمانی باشگاهی بانوان”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *مشترک ما شوید!

logo-samandehi