انتخابات مجمع انتخاباتی فدراسیون دوومیدانی

حسن تفتیان و رضا قاسمی (نماینده ورزشکاران مرد)، لیلا رجبی (نماینده ورزشکاران زن)، حامد احمدپور(نماینده مربیان)، شهرام شهبازی(نماینده داوران) و دو باشگاه نفت و افضل توس به عنوان نماینده باشگاه ها در مجمع انتخاباتی …فالوور ما شوید